Branding

Branding är en av de viktigaste aspekterna av varje affärsverksamhet, stor eller liten, handel eller B2B. En effektiv varumärkesstrategi ger dig fördelar på den allt mera konkurrensutsatta marknaden. Vad exakt betyder ”branding”? Hur påverkar den ett litet företag som ditt?

Branding handlar om att skapa och upprätthålla en positiv image av ett varumärke hos kunderna. Ett varumärke är ett koncept som kunden associerar med produkter och tjänster som erbjuds av företaget. Det är nära besläktat med rykte. För att ett varumärke ska associeras med god kvalitet måste det ha ett gott rykte och en lojal kundbas.